Tehnoloogia ja tootmine
 
  Tööprotsess
 
  Puitmaja ehitusest
 
  Tehases valmistatud tappsõrestik
   

Firmast

 

Meie tegevusalaks on elamute ning muude hoonete ja rajatiste tappühendustehnoloogial põhinevate puitsõrestik – konstruktsioonide projekteerimine , tootmine ja paigaldamine. Tootmisprotsessi kiiruse , kvaliteedi ja säästliku puitmaterjali kasutamise  tagab  kaasaegne, arvuti juhtimisel tootmisliin SPEED- CUT- MACHINE

Spetsiaalse projekteerimis programmi (hsp-cad)  abil saab meie tehnik- konstruktor tootmiseks ettevalmistada keeruka arhitektuurse ja konstruktiivse lahendusega  projekte.

Korraldame hoone ühe mahuka ehitusetapi teostuse alljärgnevas:

  • Puitkonstruktsiooni detailide  toote jooniste koostamine ja paigaldusjooniste väljastamine.
  • Hoone karkassidetailide täieliku komplekti valmistamine, komplekteerimine ja kohaletoimetamine ehitusplatsile
  • Valmisehitatud alusele (vundamendi plaat) puitsõrestiku paigaldustööd ning soovi korral kõik majakarbi püstitamise ehitustööd.
     

Tellimuse häireteta täitmiseks on vajalik põhjalik ettevalmistustöö.

  1. Meie ootuste kohaselt peab hoone tellijal olema vajalikus mahus ja lõplikul kujul arhitektuur ehituslik põhiprojekt koos konstruktiivse osa tööjoonistega.
  2. Korrektse projekti alusel koostab meie tehnik- konstruktor AUTO- cad tootejoonised, mille alusel toimub maja puitdetailide väljasaagimine ja töötlus.