TYÖPROSESSI

 

-          Kun otetaan yhteyttä tehdas edustajalle, tarvitaan arkkitehti- rakennepiirustukset kaavoitetulle talolle.

-          Piirustusten perusteella, käyttäen erityisiä ohjelmisto-ja rakennusteknisiä ratkaisuja talolle, kehitetään puuosat, jonka avulla voidaan valmistaa ja koota koko rungon.

-          Yksityiskohdat talosta (rakennuksesta) valmistetaan käyttämällä täysin automatisoitua robottityötasoa, jonka tarkkuus on 1 mm. Yksityiskohdat leikataan ja porataan oikeissa mittasuhteissa, sen jälkeen saumat ja reiät, jotka perustuvat hankkeeseen tulee leikata ja porata niihin. Katon risteyskohdassa, on mahdollista käyttää sinkkausliitoksia, jonka avulla on mahdollista jättää nämä paikat auki, koska liitokset ovat puhtaat ja tarkat palkeissa. Mutkikkaissa kattorakennelmissa, leikataan päädyt ja reunat sopivaksi yksityiskohteiksi kulmittain.

-          Kaikki yksityiskohdat ovat numeroitu tehtaalla kuten asennuspiirustuksissa.

-          Puuta mitä käytetään rakentamiseen, kuivataan ja kalibroidaan kosteusolosuhteissa 16-18%.

-          Kun rungon yksityiskohdat ovat tehty,ne pakataan ja kuljetetaan rakennustyömaalle ennen asennuksen aloittamista. Tällöin perusta ja betonilattiat on oltava valmiit.